Türkçe

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi-Yemen

Sirküler Tarih/No:17.12.2021/817

Sayı

:949-3710

İstanbul,17.12.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıya istinaden; 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkûr "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı bildirilmektedir.

İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif tarihli dilekçelerde, Yemen ülkesinde iç savaş olduğu, bankacılık sektörünün çalışmadığı, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşandığı, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale geldiği, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmadığı ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olduğunun bildirildiğinin dile getirildiğinden bahisle; hâlihazırda ihracat bedellerinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler arasında yer alan Yemen'e gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Yemen'in tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi hususunda bir değerlendirme yapılmasını teminen, Yemen'e yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu iletilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin anılan hususta karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr adresine Ek'te iletilen form eşliğinde iletmeleri hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Form (1 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Yemen.doc 35,50 KB İndir