Türkçe

İhracat Denetimleri

Sirküler Tarih/No: 01.03.2012/220

Sayı

: EGT/2691

İstanbul,01.03.2012

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.02.2012 tarihli yazıda;

İhracatçı firmalar tarafından yapılan ticari kalite denetimi başvuruları öncesinde, ihraç partisi ürünün denetim işlemine hazır hale getirilmesinin, kamu kaynaklarının ve denetim birimlerinin etkin ve en kısa sürede görevlerini yerine getirmesi açısından önem taşıdığından bahisle,

Denetim başvurusu sonrasında görevlendirilen Ürün Denetmeni tarafından, denetime konu partinin tamamen veya kısmen ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde denetime hazır olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu başvuru için "geri çevirme” işlemi uygulanacağı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.