Türkçe

İhracat Sonrası Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları

Sirküler Tarih/No: 06.04.2012/362

Sayı

: EGT/4164

İstanbul,06.04.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 13.01.2012 Tarihli ve 2012/50 sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.04.2012 tarihli yazıda;

Kuruluşlarınca yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esaslarının daha önce bildirildiğinden bahisle,

Bu kapsamda yapılmakta olan satışlara ait Uygulama Esasları'nın Altıncı Bölüm "Uygulama” maddesinin ikinci paragrafının;

"Ayrıca, alıcı tarafından ihracatla ilgili olarak ibraz edilen belgelerin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yetkili mercilerin teftiş, soruşturma ve incelemelerine bağlı olarak usulsüz, eksik ve dayanaktan yoksun olduğunun tespiti halinde, açılan soruşturmanın takipsizlik kararının kesinleşmesi, davaların beraatla sonuçlanması ile aksi ispatlanıncaya kadar alıcıya satıcı tarafından mamul madde ihracatları karşılığı hububat satışı yapılmaz. Ancak, haklarında ceza davası açılmamış, takipsizlik kararı verilmiş ve kesinleşmiş veya açılan ceza davaları lehine kesinleşmiş ve müeyyideli kapatma yazılarını mahkeme kararları ile iptal ettirmiş veya yürütülmesini durdurmuş olanlardan, Kuruluşumuza olan borçlarının (anapara, faiz ve ödeme tarihi itibariyle yargılama giderleri) tamamını ödeyen alıcılara bu kapsamda satış yapılabilir.” şeklinde yeniden düzenlendiği

bildirilmektedir.

Söz konusu Uygulama Esasları ek'te bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
Uygulama Esasları (9 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Uygulama_Esaslari.pdf 1.601,13 KB İndir