Türkçe

İhracat Süreçlerindeki Maliyetlerin ve Sürelerinin Tespit Edilmesi

Sirküler Tarih/No: 12.12.2014/885

Sayı

: ARGUYG3/11289

İstanbul,11.12.2014

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10.12.2014 tarih 2292 sayılı yazısına atfen;

- Eşbaşkanlıkları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı tarafından yürütülen, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (www.yoikk.gov.tr) Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi'nin 2014-2015 dönemi 1 no'lu "İhracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi” eylemi ile ihracat süreçlerinde katlanılan tüm dışsal maliyetlerin çıkartılması ve süreçlerin sürelerinin detaylı bir biçimde incelenerek iyileşme gerektiren alanların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı,

- Söz konusu eylem kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, gümrük beyannamesi bazında ihracatta katlanılan ortalama ücretler ve ortalama işlem süreleri ile ilgili olarak ilişikte sunulan çalışmanın 1 gümrük beyannamesi bazında doldurulması, ihracatta katlanılan ortalama ücretlerin TL olarak belirtilmesi, ortalama işlem sürelerinin ise dakika olarak tespit edilmesi gerektiğinin ifade edilmekte olup, ilgili hususlar göz önünde bulundurularak, söz konusu tablonun, Fındık ve Mamulleri sektörü için sektördeki en az 2 ihracatçı firma tarafından doldurulmasının sağlanmasının talep edildiği

hususları bildirilmektedir.

Verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere üyelerimiz tarafından doldurulacak formların olması durumunda en geç 15.12.2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Not: Sektörde tablodakilerin dışında maliyet ve süreler mevcut ise tablodaki uygun hücrelere kırmızı ile işaretlenerek ekleme yapılabildiği belirtilmektedir.

Ek: İhracat Süreç Maliyet Analiz Tablosu (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
IhracatSurecMaliyetAnalizTablosu.xlsx 15,27 KB İndir