Türkçe

İhracata İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 15.02.2019/94

Sayı

: 269-01040

İstanbul,15.02.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; TSE'nin Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerde aranan Uygunluk Belgesini (Certificate of Conformity - CoC) 2012 yılından bu yana ihracatçılarımıza sağlamakta olduğu, 2016 yılı Ağustos ayında 30 ürün grubunda ‘2016/41 Onaylanmış Kuruluş' numarası ile Türkiye'de Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) yeni regülasyonları kapsamında gözetim yetkisi alan tek kuruluş olarak atandığı belirtilmektedir.

SASO Uygunluk Belgesi (CoC) kapsamında yer alan bir kısım ürünlerle ilgili olarak SASO tarafından yeni bir düzenlemeye gidilerek bir takım regülasyonlar çerçevesinde ürün sağlayıcıları için SASO Kalite Markası zorunluluğu getirildiği, bunun üzerine TSE'nin, firmalarımızın söz konusu uygulama nedeniyle Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri ihracatta teknik engeller ile karşılaşmaması için SASO Kalite Markası Belgelendirmesinde başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak, 7 Haziran 2017 tarihinde SASO tarafından yetkilendirildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, TSE'nin söz konusu yetkilendirilmeler doğrultusunda, İstanbul, Konya, İzmir illerinde üreticilerimiz ve SASO yetkililerini çeşitli zamanlarda bir araya getirerek yeni mevzuatlara göre SASO Regülasyonları ve SASO Kalite İşareti Belgelendirme Sistemi başvuru süreçlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlediği, benzer şekilde, SASO'nun uygunluk değerlendirme kontrol sistemi olan SALEEM ve SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulan SABER veri tabanına ürünlerin kaydının yapılması ve ihraç edilecek ürünlere ilişkin teknik regülasyonlarda yer alan test ve belgelendirme süreçleri hakkında firmalardan gelen soru ve talepleri yanıtlamak üzere, yeni bir bilgilendirme toplantısının yapılması ihtiyacının doğduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, 20 Şubat 2019 tarihinde TSE Gebze Kampüsü toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirileceği, Suudi Arabistan ithalat kontrol rejimi değişen regülasyonlar (Tekstil Regulasyonu ve Çözünebilir Plastik Ürünler Regulasyonu) konusunda TSE, SASO yetkilileri ve ihracatçı firma temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunulacağı, ilgili sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın katılımında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantı ile ilgili program ve iletişim bilgilerini içeren duyuru metni ekte bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: SASO Bilgilendirme Toplantısı Duyuru Metni ve Program (2 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
TSE_Ihracata Iliskin Bilgilendirme Toplantisi_15.2.2019.pdf 313,35 KB İndir