Türkçe

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

Sirküler Tarih/No:12.11.2019/617

Sayı

:1685-06611

İstanbul,11.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

11 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile ihracatçılarımız için hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmek için son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracat rakamı 500 bin ABD $'ına indirilmiştir.

Bu bağlamda; son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı 500 bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir) yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilecektir.

Hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmek için gerekli diğer ihracat tutarları ve tanzim edilecek pasaport sayısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


İlgili Karar:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191111-9.pdf