Türkçe

İhracatta Kalite Denetimi - Uygunluk Belgesi

Sirküler Tarih/No: 02.05.2014/334

Sayı

: EGT/4397

İstanbul,02.05.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.04.2014 tarihli yazıda;

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatı uyarınca taze meyve ve sebze ürünlerini de ihtiva eden gıda ürünlerine müteallik olarak yapılan ticari katle denetimlerinin Bakanlıklarınca gerçekleştirilmekte olduğu ve söz konusu denetimler sonucunda kontrol belgesi tanzim edildiği hususu hatırlatılarak,

Bununla birlikte, Bakanlıklarınca yürütülen ticari kalite denetimlerinde düzenlenmekte olan kontrol belgesinin yerine uygunluk belgesinin AB tarafından tanınmasına matuf çalışmaların yürütüldüğü ve bir sureti ek'li uygunluk belgesinin 12 Nisan 2014 tarihinde AB Resmi Gazete'nde yayımlandığı

Öte yandan, anılan belgesinin AB gümrük kapılarında kullanılabilmesini teminen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinde gerekli çalışmaların tamamlandığı ve mezkur belgenin TAREKS üzerinden kullanımına başlanacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Uygunluk Belgesi (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
UygunlukBelgesi.pdf 29,36 KB İndir