Türkçe

İhracatta Ticari Kalite Kontrolleri

Sirküler Tarih/No: 24.09.2012/859

Sayı

: ARGUYG1/10416

İstanbul,24.09.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda özetle;

Taze meyve sebze gibi çabuk bozulabilir ürünlerin kalite tetkiklerinin 24 saat içerisinde gerçekleştirilmesi ve denetim birimlerinde görevli personelin mesai saatleri dışında da görevlendirilmesi gerektiği,

Ayrıca, dış ticaret hacminin son yıllarda hızla artmasından dolayı ilave görevler sebebiyle mesai yoğunluğundaki artışla, kontrol sürecine müteallik bazı sıkıntıların meydana geldiği bilgileri yer almaktadır.

Yazıda ayrıca, bu sorunların çözümüne yönelik ihtiyaçlar çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak 13/03/2012 tarih ve 2012/162 sayılı Bakanlık Makamı onayı ve eki "Ekonomi Bakanlığının Bölge Müdürlüklerine Bağlı Birimler Personelinin Vardiya Usulü çalışma ve Fazla Mesaisine Dair Yönerge”nin 02/04/2012 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, yukarıda belirtilen hususların,08/09/2012 tarihinde Ankara/Kızılcahamam'da tertip edilen toplantıda gündeme getirildiği ve ihracatçı firmaların %45'inin denetim başvurularının mesai saatleri dışında ve kısıtlı sayıda çalışan ile karşılanmaya çalıştığı, bazı firmaların tetkik işlemlerini hızlandırabilmek için lüzumu olmadığı halde mesai saatleri dışında ya da ürünlerin denetime hazır olmadığı durumlarda denetim başvurusunda bulunduğu hususlarının Bakanlık yetkililerince kaydedildiği dile getirilmiştir.

Bu itibarla, mesai dışı denetimlerin gerçekten gerekli ve ürünlerin sevkiyata hazır olması durumunda denetim başvurusu yapılması konularında özen gösterilmesi hususu

Bilgilerine sunulur

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koodinasyon Şubesi