Türkçe

İhracı Kayda Bağlı Mallar

Sirküler Tarih/No:01.12.2021/774

Sayı

:287-3409

İstanbul,01.12.2021

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (OAİB) 'den alınan bir yazı'da; Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) marifetiyle, Pirinç (GTİP:1006) ürünü 2006/7 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine eklenmiştir. Ayrıca söz konusu ihracatın kayda alınması ile ilgili OAİB (Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği), izin makamı olarak da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda belirtildiğine göre, içinde bulunduğumuz Kasım ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nce başka kırık pirinç ihracat başvurusu değerlendirilmeye alınmayacağından, Orta Anadolu İhracatçıları Birliği (OAİB) Genel Sekreterliği ‘ne başvuru yapılmaması gerektiği iletilmiştir.

Yazıda devamla, ‘'2021 Aralık ayından itibaren başlamak üzere, önümüzdeki dönemde firmaların kırık pirinç ihracat başvurularının her ayın 7 sine kadar (ayın 7 ‘si saat:1200'ye kadar resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) Orta Anadolu İhracatçıları Birliği (OAİB) Genel Sekreterliği tarafından alınacağı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından o ay için uygun görülecek başvurular toplu olarak ve tek seferde bildirileceği,'' ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi