Türkçe

İİB Çevrim İçi Eğitimleri

Sirküler Tarih/No:14.10.2021/664

Sayı

:630-2458

İstanbul,11.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz

Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 20 Ekim 2021 tarihinde "İhracat Odaklı Pazar Araştırması ve Ticari İstihbarat” konulu Zoom Video Konferans uygulaması üzerinden genel katılıma açık, ücretsiz çevrim içi eğitim düzenlenecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Eğitim / Tarih / Saat
20 Ekim 2021 13.00-16.00

On-line Başvuru
https://zoom.us/meeting/register/tJwvf-qgqDwrGtFvsjjuNHe58ZfFBxJo-K9v

Eğitmen
İbrahim ÇEVİKOĞLU - Ticari İstihbarat Uzmanı ve İhracat Danışmanı

İçerik
İhracatı yapılması planlanan ürünlere özel olarak dünyadaki doğru hedef pazarların belirlenmesi amacıyla nasıl uluslararası pazar araştırması yapılacağına odaklanmış uygulamalı bir eğitim içeriği sunulmaktadır.

Eğitim içeriğinde;

a. Ürüne ait araştırma girdilerinin tespit edilmesi, G.T.İ.P. kodu tespit ve kontrolü sağlanması,

b. Ürünün anahtar kelimesi veya G.T.İ.P. kodu gibi girdiler üzerinden comtrade, trademap, euromonitor dünya bankası ve birleşmiş milletler gibi global veri tabanlarından aylık, çeyreklik ve yıllık bazdaki veriler analiz edilerek pazar araştırması yapılması,

c. İlgili veriler kayıt altına alınarak, hedef pazar matrisinin oluşturulması,

d. Oluşturulan hedef pazar matrisinden, hedef pazarı tespit edebilmemiz için gerekli olan ürünümüze özel filtreleme kriterlerinin yorumlanması ve seçimi;

• Ürünümüzde ithalatı artan yani büyümede olan pazarlar

• Ürünümüzün ihracatçısı ve ithalatçısı olan ülkeler

• İlgili üründe rakibimiz olan ülkelerin pazar kaybettiği yerler yani rakip ülkelerden pay alınabilecek pazarlar

• İthalatı daralmada olan ancak bizim ürünlerimizin yine de tercih edildiği yani rekabetçi olabileceğimiz pazarlar

• Kârlı & yakın pazarlar

• Girilmesi kolay ve zor olan pazarlar

• Kaçırdığımız pazarlar

e. Seçilen hedef pazarların dinamiklerinin incelenmesi; vergiler, kotalar, tarife dışı engeller, konsantrasyon, pazar büyümesi, birim fiyatlar, ortalama tedarik mesafesi, satın alma gücü, iş yapma kolaylık endeksleri, ticari kültür, bankacılık sistemi ve yaygın ödeme sistemleri, pazar eğilimleri istenilen belgeler ve prosedürler, ürüne özel satış kanalları

f. İhracat yapmak üzere ürettiğimiz ürünün bağlı olduğu ithal girdi mamul ya da yarı mamul varsa, bu ithal girdilerin daha farklı alternatiflerle iyileştirilmesi amacıyla farklı tedarik pazarlarının bulunması,

g. Yapılan masa başı pazar araştırmalarının, saha bilgileriyle desteklenerek karar verme sürecinde nasıl bütünleşik olarak yorumlanacağı,

h. Hazır pazar araştırma ve sektör raporlarına nasıl erişilebileceği ve nasıl yorumlanabileceği,

i. Eğitim içeriğinde gösterilen ücretli kaynakların, ne düzeyde ve nasıl ücretsiz bir şekilde kullanılacağı,

j. Tespit edilen hedef pazarlardan nasıl müşteri ve rakip istihbaratı yapılacağı

Konuları detaylı olarak işlenmektedir.


Not: Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlıdır.