Türkçe

İİB Genel Sekreterliği Çevrim İçi Eğitimleri

Sirküler Tarih/No:04.10.2021/634

Sayı

:594-2320

İstanbul,04.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz

Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 06-07 Ekim 2021 tarihlerinde " İşletmelerde Finansal Planlama Süreçleri (Bütçe Yönetimi) ve 2022 Yılı Bütçelerinin Oluşturulması” konulu Zoom Video Konferans uygulaması üzerinden genel katılıma açık, ücretsiz çevrim içi eğitim düzenlenecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Eğitim / Tarih / Saat

06-07 Ekim 2021 13.00-16.00


On-line Başvuru
https://zoom.us/meeting/register/tJcvcemgqD8rHdW23W1Qr6gBtvEv9pRAK3X7

Eğitmen

Doç. Dr. Şevket SAYILGAN - Ekonomist

İçerik

-Finansal Yönetim çerçevesinde Bütçe Süreçleri
- Bütçe ile Finansal Raporların ilişkisi
-Bütçe nedir, neden önemlidir, maliyet yönetiminde rolü
-Bütçe Uygulamaları yönergesinin oluşturulması
-Bütçe hedeflerinin oluşturulması ( genel varsayımlar - faiz, kur, enflasyon, hammadde fiyat,parite vb.)
-Bütçe hedeflerinin oluşturulması ( özel varsayımlar - stok vade, alacak vade, tic borç vade)
-Bütçe Takvimi
-Organizasyon Şeması ile Görev Tanımlarının Oluşturulması ve Masraf Merkezleri
-İşletme Bütçeleri
-Departman Bütçelerinin oluşturulması (Gider Bütçeleri)
-Faaliyet Bütçeleri
-Satış Miktar Bütçesi
-Satış Tahmin Teknikleri
-Üretim miktar bütçesi
-Mamul stok ihtiyaç tesbiti
- İşçilik Bütçesi
-Ham Madde Bütçesi
-Yatırım Bütçesi
-Bütçelenmiş Mali Tablolar
-Faaliyet Tabanlı Yönetim
-Bütçe kontrol ve denetim
-Hedef Bütçe ve Gerçekleşme izlenmesi sapma analizi
-Örnek Uygulama


Not: Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlıdır.