Türkçe

İİB Genel Sekreterliği Eğitimleri

Sirküler Tarih/No:10.12.2021/802

Sayı

:915-3612

İstanbul,10.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 15 Aralık 2021 tarihinde "2022 Yılı Ekonomik Beklentiler ve İşletme Yönetim Süreçlerinin Uyumu” konulu Zoom Video Konferans uygulaması üzerinden genel katılıma açık, ücretsiz çevrim içi eğitim düzenlenecektir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Eğitim / Tarih / Saat

15 Aralık 2021 13.00-16.00

On-line Başvuru

https://zoom.us/meeting/register/tJAsdOihqj0oHty4Q4siuOPDyZ_F3HdYwfwA

Eğitmen

Doç. Dr. Şevket SAYILGAN - Ekonomist

İçerik

- Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim, Bugünü ve Beklentiler)

- Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler

- Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü

- Aktif / Pasif Yönetimi

- Nakit Yönetimi

- Vade Uyumu

- Likidite Riskinin Kontrolü

- Alacak Yönetimi

- Stok Yönetimi

- İşletme Sermayesi Yönetimi

- Müşteri, Ürün vb. Karlılık Analizleri

- Kapasite Yönetimi ve Başabaş Kontrolü

- Yatırım Kararları ve Fizibilite

- Bütçe Yönetimi, Kontrol ve Denetlenmesi

- 2022 Yılı Ekonomik Beklentiler ve Risklerin yönetilmesi

Not: Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlıdır.