Türkçe

İklim Değişikliği Çalıştayı

Sirküler Tarih/No: 06.03.2017/179

Sayı

: EGT/1905

İstanbul,06.03.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 2.3.2017 tarihli yazıda;

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Programı kapsamında, mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapıldığından bahisle,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bahse konu çalışmaların, ihracatçıların rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesini teminen Ekonomi Bakanlığınca takip edildiği,

PMR'nin ilk ayağı olan Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Projesi'nin 2016 yılında tamamlanmış olduğu, hâlihazırda ETS dışında diğer piyasa temelli mekanizmaların ele alındığı Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının (PTM) Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Projesinin devam ettiği,

Bu kapsamda, 8-9 Mart 2017 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Türkiye Karbon Fiyatlandırmasının Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi Açılış Toplantısı ve Yönlendirme Çalıştayı” gerçekleştirileceği; bahse konu çalıştayda karbon fiyatlandırmasını esas alan piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının, ekonomiye, bütçeye ve sektörlere olan etkileri ve farklı emisyon azaltım senaryolarının sektörlere olan etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Bu itibarla; rekabet edilebilirlik, ekonomi ve ihracata olan etkisi bağlamında sürecin özel sektör ayağına katkı verilmesini teminen bahse konu toplantıya ve benzer mahiyetteki toplantılara karbon yoğun üretim süreçlerine sahip başta demir-çelik, kâğıt, çimento, kimya, ağaç ve orman ürünleri vb. sektörlerde firma temsilcilerinin katılımının faydalı olacağı

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen anılan toplantıya katılım sağlayacak ihracatçı firma temsilcilerinin isim ve unvan bilgilerinin 6 Mart 2017 Pazartesi (bugün) mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi