Türkçe

İlk Yükleme Tarihi

Sirküler Tarih/No:01.10.2021/631

Sayı

:103-2316

İstanbul,01.10.2021

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi : 03.09.2021 tarih ve 569 sayılı sirkülerimiz

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda özetle; Malumları olduğu üzere 2021 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihi 31.08.2021 tarihli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve sonrasında düzenlenen Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 Ekim 2021 olarak belirlendiği, Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı onayına sunulduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığından alınan 1 Ekim 2021 tarihli yazıda, 2021 sezonu kuru incir ilk yükleme tarihinin 6 Ekim 2021 Çarşamba günü olmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede firmalarımız ve gümrük müşavirleri tarafından e-birlik sistemi üzerinden 6 Ekim2021 tarihinde saat 00.01'den itibaren 2021 ürünü için beyanname girişi yapılabilecek, e-birlik sistemi üzerinden giriş yapılan beyannamelere sistem tarafından anında onay verilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi