Türkçe

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Dönemi

Sirküler Tarih/No: 08.03.2018/178

Sayı

: EGT/1813

İstanbul,06.03.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 01.03.2018 tarihli yazıda; 70 bin ihracatçı firmanın temsilcisi TİM tarafından, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığından bahisle, bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı'nın; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği,

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği,

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği; ayrıca 2018 yılı Temmuz ayında başlaması planlanan beşinci dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, 2018 yılı Temmuz ayında başlayacak olan beşinci dönem "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” hakkında katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
InoSuit_6.3.2018.pdf 1.484,97 KB İndir