Türkçe

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Sirküler Tarih/No: 06.10.2017/742

Sayı

: EGT/8463

İstanbul,06.10.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 03.10.2017 tarihli yazıda; 67 bin ihracatçı firmanın temsilcisi TİM tarafından, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığı; bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı'nın; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediğinden bahisle,

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği; ayrıca, 2018 yılı Ocak ayında başlaması planlanan üçüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olabileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, 2018 yılı Ocak ayında başlayacak olan üçüncü dönem "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” çalışmasının katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
InovasyonOdakliMentorlukProgrami_6.10.2017.pdf 1.394,70 KB İndir