Türkçe

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

Sirküler Tarih/No: 02.06.2016/536

Sayı

: EGT/5361

İstanbul,02.06.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26.05.2016 tarihli yazıda;

Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanma kapsamında İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla "İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin başlatıldığı,

Söz konusu projenin, ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmalarımızı bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir altyapıya sahip bir proje olduğu

bildirilmektedir.

Katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte bilgilerine sunulmaktadır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

EK: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
InovasyonOdakliMentorlukProjesi.pdf 518,43 KB İndir