Türkçe

İnternet Dolandırıcılığı

Sirküler Tarih/No:19.02.2018/139

Sayı

:EGT/1366

İstanbul,19.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bratislava Ticaret Müşavirliği'nden T.C Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.02.2018 tarihli yazıda;

Türkiye'deki firmalar tarafından yapılan bazı başvurularda, internet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları bildirilmektedir.

Bu bağlamda, firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa geçilerek konuyu teyit etmesinin bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi