Türkçe

InvestHub Mongolia 2015

Sirküler Tarih/No: 23.12.2014/913

Sayı

: EGT/11625

İstanbul,23.12.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.12.2014 tarihli yazıda;

14 - 15 Ocak 2015 tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da "InvestHub Mongolia 2015” başlıklı yatırım fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda yatırımcıların ikili görüşmelerde bulunmak, kamu görevlilerinden yatırım ortamı ve sürecine ilişkin bilgi almak imkanlarından yararlanabileceğinden bahisle, anılan etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.investhubmongolia.com/ adresinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi