Türkçe

Irak Gümrük Vergisi Artırımı

Sirküler Tarih/No: 02.10.2017/716

Sayı

: EGT/8314

İstanbul,02.10.2017

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.09.2017 tarihli yazıda; Irak Bakanlar Kurulu'nun 07/09/2017 tarihli Kararı ile 2010 tarihli ve 11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca, 4 yıl boyunca aşağıdaki ürünlere ek gümrük vergisi getirildiği,

- "Taş Yünü” isimli ürüne %20,

- "Amoxycilin-500mg, Kapsül” isimli ürüne %21,

- "Cefixime- 400 & 200mg- Kapsül & Suprax” isimli ürüne %23,

- "Panadol Extra-Tablet” isimli ürüne %23,

- "Bilyalı Rulman Çeliği” isimli ürüne %22,

- "Her Tür Meyve Suyu”na %100,

- "Polyester Giyim Ürünleri”ne %15

Ulusal Yatırım Komisyonunca "Yatırım Lisansı” verilen yatırımlarda kullanılacak olan ürünlerin mezkûr Karardan müstesna tutulacağının hüküm altına alındığı,

Ayrıca, Bağdat Ticaret Müşavirliğince, Kararın yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmasına rağmen Gümrük Kapılarında bahse konu Kararın henüz fiilen uygulanmaya başlanılmadığının öğrenildiğinin iletildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi