Türkçe

Irak İhracat Kontrolü

Sirküler Tarih/No: 02.07.2012/604

Sayı

: EGT/7604

İstanbul,02.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 14.06.2012 tarihli ve 2012/551 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.06.2012 tarihli yazıda;

Bazı ihracatçı firmalarımızın "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili hususlara riayet etmemesi nedeniyle hem Türkiye hem de Irak tarafındaki sınır kapılarında yığılmalar olduğunun tespit edildiği; bu itibarla, Irak'a yönelik ihracatımızda sınır kapılarında yığılmaların ve buna bağlı mağduriyet ve şikayetlerin önlenmesi yönündeki tedbirler kapsamında, anılan ülkeye yönelik olarak, bazı ürünlerin ihracatında, beyannamelerin onay masasına sevk edilmesi ve "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” yaptırılarak alınacak uygunluk belgesinin ibraz edilmesi halinde beyannameye onay verilmesi gerektiği hususunun daha önce duyurulduğu,

Bu defa, uygunluk belgesine tabi ürünlerin GTİP bazında değil ürün bazında belirlenmiş olmasının, bazı ürünlerde uygunluk belgesi aranıp aranmayacağı konusunda tereddütlere yol açtığı ve bu durumun ihracatçı firmaların talepleri doğrultusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince farklı uygulamalara gidilmesine neden olduğunun tespit edildiği; konunun Meclislerince değerlendirildiği ve Irak uygunluk denetimi ile ilgili aşağıda belirtilen yolun izlenmesinin uygun görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

-Irak'a ihraç edilecek eşyanın, E-birlik sistemine kayıtlı uygunluk belgesi aranacak GTİP'ler arasında olması durumunda, beyanname onayı mutlak suretle uygunluk belgesinin ibrazı halinde verilecektir.

-İhraç edilecek eşyanın E-Birlik sisteminde kayıtlı GTİP'ler arasında olmasına rağmen, uygunluk belgesi aranan eşya arasında olmadığının öne sürülmesi durumunda beyanname onayı, ihracatçı tarafından sorumluluğun kendilerinde olduğuna dair taahhüt içeren dilekçe ekinde, yetkili gözetim şirketlerinden veya Irak makamlarından alınacak, ürünün gözetim uygulaması kapsamı dışında olduğuna dair yazının (matbu evrak veya e-posta mesajı) ibraz edilmesi kaydıyla, uygunluk belgesi aranmaksızın verilecektir.