Türkçe

Irak İhracat Öncesi Ürün Kontrolü Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 16.02.2012/174

Sayı

: EGT/1904

İstanbul,16.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 03.01.2012 Tarihli ve 2012/10 sayılı sirkülerimiz.
b) 16.01.2012 Tarihli ve 2012/61 sayılı sirkülerimiz.
c) 03.02.2012 Tarihli ve 2012/126 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.02.2012 tarihli yazıda;

Merkezi Irak Hükümeti tarafından 01.07.2011 tarihinde başlatılan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimince de uygulamaya geçirilecek olan "Irak'a İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması”nda, Irak'a ihraç edilecek mallara Uluslararası Gözetim Şirketleri olan SGS ve Bureau Veritas tarafından ihracat/sevkiyat öncesi ürün kontrol sertifikası düzenleneceği hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle,

Bu defa; Bağdat Ticaret Müşavirliği yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak; bir gazete haberine istinaden temasa geçilen Merkezi Irak Standardizasyon Kurumu Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamaya atıfla, sevk öncesi inceleme uygulaması ile ilgili olarak SGS firması ile olan iş sözleşmesinin, anılan firmanın çalışma performansından duyulan memnuniyetsizlikten dolayı Bakan Onayı ile iptal edildiği, konuyla ilgili resmi duyurunun diplomatik kanallarla Büyükelçiliklere gönderileceğinin öğrenildiği,

Ayrıca, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Standardizasyon Kuruluşu yetkilisi tarafından, merkezi idarenin alacağı karara göre hareket edecekleri; ancak, konu hakkında kendilerine resmi bir bilgi gelmediğinin belirtildiği,

Konuyla ilgili olarak Irak makamlarından resmi bir yazı/açıklama şu ana kadar intikal etmemiş olmakla birlikte, ihracatçılarımızın durumdan haberdar edilmesinde yarar görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter