Türkçe

Irak ile İş Yapan Firmalarımızın Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anket

Sirküler Tarih/No: 30.01.2018/82

Sayı

: EGT/845

İstanbul,30.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 29.01.2018 tarihli yazıda; DEİK/Türkiye - Irak İş Konseyi Tarafından, Irak ile iş yapan firmalarımızın anılan ülke ile ticari faaliyetler, mevcut veya planlanan yatırımlar ve projeler ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin yetkili makamlara sunulması amacı ile bir anket çalışması yapıldığından bahisle,

Bu kapsamda, Irak ile ticari faaliyet gösteren veya Irak'ta yatırımı olan üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/Anket/582 adresinde yer alan anketi 5 Şubat 2018, Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

İlgili Kişi: DEİK, Aziz Toprak, atoprak@deik.org.tr