Türkçe

Irak İthalat Lisansı

Sirküler Tarih/No: 04.06.2012/523

Sayı

: EGT/6575

İstanbul,04.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01.06.2012 tarihli yazıda;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak; 30 Haziran 2012'den itibaren Irak'ta yapılacak ithalat işlemlerinde, Iraklı ithalatçı firmalara Irak Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek "ithalat lisansı” sahibi olma zorunluluğunun getirileceği; bahse konu belgenin her ithalat işlemi için düzenleneceği ve benzer şekilde Irak'tan yapılacak ihracat işlemleri için de ihracat lisansı düzenlenmesinin gerekeceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter