Türkçe

Irak Sevk Öncesi İnceleme

Sirküler Tarih/No: 25.09.2012/863

Sayı

: EGT/10447

İstanbul,25.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 05.09.2012 Tarihli ve 795 sayılı sirkülerimiz.
      b) 07.09.2012 Tarihli ve 808 sayılı sirkülerimiz.
      c) 20.09.2012 Tarihli ve 846 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'(a)'da kayıtlı sirkülerimizde, söz konusu sirküler ek'i listede yer alan ve içerisinde mobilyaların da bulunduğu ürünlerin 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren Irak'a İthalat Öncesi Gözetim, Test ve Sertifikasyon Programı (ICIGI) kapsamında dahil edildiği ve bahse konu ürünler için Bureau Veritas ve SGS tarafından Uygunluk Sertifikası düzenlenmesinin öngörüldüğü; ilgi (b)'de kayıtlı sirküler ile söz konusu kapsama dahil edilen ürünler için belge isteme süresinin 30 Eylül 2012 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Bu defa; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24.09.2012 tarihli yazıda;

Erbil Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir bilgiye göre, KSQCA yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, mobilya ürünlerine yönelik sevk öncesi inceleme uygulamasının 31 Aralık 2012 tarihine kadar ertelendiği; ancak, ilgi (a)'da kayıtlı sirküler ek'i listede yer alan mobilya dışındaki ürünlerin 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle sevk öncesi inceleme uygulamasına dahil edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi