Türkçe

Irak - Sevk Öncesi İnceleme

Sirküler Tarih/No: 17.10.2012/928

Sayı

: EGT/11474

İstanbul,17.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 05.09.2012 Tarihli ve 795 sayılı sirkülerimiz.
      b) 07.09.2012 Tarihli ve 808 sayılı sirkülerimiz.
      c) 20.09.2012 Tarihli ve 846 sayılı sirkülerimiz.
      d) 25.09.2012 Tarihli ve 863 sayılı sirkülerimiz.
      e) 27.09.2012 Tarihli ve 871 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Irak Merkezi Hükümetinin kararı doğrultusunda, ilgi (a)'da kayıtlı sirküler eki listede yer alan ve içerisinde mobilyanın da bunduğu ürünlerin de 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren Irak'ın İthalat Öncesi Gözetim, Test ve Sertifikasyon Programı (ICIGI) kapsamına dahil edildiği ve söz konusu ürünleri için gerek Merkezi gerek Kuzey Irak'a yapılacak ihracatta Bureau Veritas veya SGS şirketleri tarafından Uygunluk Sertifikası düzenlenmesinin öngörüldüğü; ilgi (b)'de kayıtlı sirkülerde ise söz konusu ürünler için uygulamanın (belge isteme süresinin) 30 Eylül 2012 tarihine kadar uzatıldığı; yine bu kapsamda, mobilya ürünlerine yönelik sevk öncesi inceleme uygulamasının 31 Aralık 2012 tarihine ertelendiği ilgi (d)'de kayıtlı sirkülerle duyurulmuştu.

Bu defa; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.10.2012 tarihli yazıda;

Uygulamada yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak Kuzey Irak makamları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, seramik karoları ve tekstil (havlular, yatak çarşafları, yastıklar, battaniyeler, yatak örtüleri, süngerli ve yaylı yataklar) ürünlerinde de bahse konu uygulamanın 31 Aralık 2012 tarihine ertelendiği

bildirilmektedir.

Bu ürünler dışında kalan ilgi (a)'da kayıtlı sirküler eki listedeki ürünler için ise uygulama 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Bilgilerine sunulur

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi