Türkçe

Irak - Sevk Öncesi İnceleme

Sirküler Tarih/No: 05.12.2012/1065

Sayı

: EGT/13327

İstanbul,05.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Merkezi Irak Yönetimi tarafından sürdürülen sevk öncesi inceleme uygulamasına 12 Mayıs 2012 tarihinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da kati olarak başlanmasıyla Irak Gümrüklerinde, yetkilendirilmiş gözetim şirketlerinden alınan "Uygunluk Sertifikası” aranmaya başlandığı hususu hatırlatılarak,

Bu defa; Irak Planlama Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına istinaden Bağdat Ticaret Müşavirliğince Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletilen bir yazıya atıfla;

- Irak'a sevk öncesi ürün denetimi uygulaması kapsamında mevcut Bureau Veritas'a ilaveten, üç yabancı kuruluşa daha "ithalat öncesi ürün denetimi” yapma yetkisi verildiği,

- Yetkilendirme sözleşmesi imzalanan bahse konu üç yeni uluslararası denetim kuruluşunun; Alman TÜV, İsviçre COTEGNA ve Danimarka'dan Baltic Control Ltd. (BC) oldukları,


- Yeni firmaların (Merkezi Irak için) uygulamaya başlama tarihlerinin 2013 yılı Ocak ayı olarak öngörüldüğü

hususları ve diğer teknik detaylar için Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol Kurumu ile temasa geçileceğinin ifade edildiği

bildirilerek,

Söz konusu firmalar tarafından verilecek belgelerin Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim tarafından da kabul edilip edilmediği hususu başta olmak üzere konuya dair teknik bilgilerin, Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclislerine ulaştıkça bilahare iletileceği

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi