Türkçe

Irak Sevk Öncesi İnceleme

Sirküler Tarih/No: 01.07.2013/518

Sayı

: ARGUYG1/7116

İstanbul,01.07.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda;

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY)tarafından yürütülmekte olan sevk öncesi inceleme uygulamasına 1 Temmuz 2013 tarihinde dahil edilmesi öngörülen mobilyalarla ilgili olarak görüşmeler çerçevesinde KIBY'nin mobilyalarda Türk standartlarını benimsediği, böylelikle Türk standartlarına göre belge sahibi olan ihracatçılarımızın gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurmaları durumunda doğrudan uygunluk belgesi alabilmelerine imkan tanındığı, dolayısıyla Kuzey Irak'a mobilya ihraç eden firmaların Türk standartlarına uygunluk gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE'ye başvurmaları gerektiğinden ve 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren akredite laboratuvarlardan alınan test raporlarını ibraz etme zorunluluğu bulunduğundan bahsedilmektedir.

Yazıda ayrıca; mobilya standartlarında yer alan deneylerin tamamının TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı'na bağlı Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki Mobilya Laboratuvarlarında yapılmakta olduğundan, akreditasyon kapsamının genişletilmesi için yürütülen çalışmaların tamamlandığından ve TS EN ISO/IEC 17025 standartına göre TÜRKAK tarafından tüm mobilya deneyleri kapsamında akredite edildiğinden ve tüm bilgilerin TÜRKAK'ın internet sitesinde yer aldığından bahsedilmektedir.

Bununla birlikte ilgili yazıda ayrıca; TÜV Rheinland İnegöl Mobilya Test Laboratuvarının, TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda bir örneği ekte gönderilen Akreditasyon Sertifikası kapsamında yer alan ürün ve deneyler için TS EN ISO/IEC 1702S:2012 standardına göre akredite edildiğinden bahsedilmektedir.

Konu ile ilgili olarak İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bugün alınan bir yazıda; Kuzey Irak'a ihracatta mobilya sevk öncesi uygulamalarda sevk öncesi inceleme uygulamasının Kuzey Irak tarafındaki hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle; 1 Ekim 2013 tarihine ertelendiği belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla;

- Kuzey Irak'a yapılan mobilya ihracatının, 1 Ekim 2013 tarihine kadar yeni bir uygulamaya tabi olmaksızın mevcut şartlarla devam edeceğinden,

- 1 Ekim 2013 tarihinden sonra ise, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Türk Standatları Enstitüsü (TSE) Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile TÜV Rheinland İnegöl Mobilya Test Laboratuvarı tarafından verilecek raporlar çerçevesinde gözetim şirketlerince (SGS ve Bureau Veritas) uygunluk belgesi düzenleneceğinden,

söz edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK:
Akreditasyon Sertifikası Kapsamında Bulunan Ürünler ve Deneyler Listesi (4 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Irak.pdf 954,79 KB İndir