Türkçe

Irak - Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 03.02.2012/126

Sayı

: EGT/1391

İstanbul,03.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.02.2012 tarihli yazıda;

Merkezi Irak Hükümeti ve sonrasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından başlatılan sevk öncesi inceleme uygulaması ile ilgili olarak ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntıların Ekonomi Bakanlığı'na iletildiği ve konuya ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısına atıfla;

Merkezi Irak Hükümeti tarafından 1 Mayıs 2011 tarihi itibariyle uygulamaya konulması öngörülen sevk öncesi inceleme uygulamasının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın girişimleri neticesinde 1 Temmuz 2011 tarihine ertelendiği,

Ekonomi Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet tarafından, Bağdat'a gerçekleştirilen ziyaret esnasında Irak Planlama Bakanlığı ve Müsteşarı, Irak Ticaret Bakan Yardımcısı ve Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol Merkezi yetkilileriyle kapsamlı görüşmelerde bulunulduğu; bunun yanı sıra, Irak Ticaret Ataşeliğimiz ile Ticaret Müşavirimizin Iraklı muhatapları ile ikili toplantılar gerçekleştirdikleri; ancak, Irak Makamlarınca, uygulamanın temel amacının kamu sağlığının korunması ve Iraklı tüketicilerin güvensiz ve düşük kaliteli ürünlerden kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi olarak ifade edilerek, uygulamanın tüm ülkelere uygulandığının vurgulandığı,

Öte yandan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Merkezi Irak Hükümeti'nin anlaşma sağladığı uluslararası gözetim şirketleri SGS ve Bureau Veritas ile anlaşma sağlayamaması sebebiyle Merkezi Irak Hükümeti ile aynı anda uygulamaya geçemediği; bu nedenle Merkezi Irak Yönetimince aslında 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren istisnasız tüm ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan sevk öncesi inceleme uygulamasının etkilerinin, ancak Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin de söz konusu anlaşmayı imzalaması ile hissedilmeye başlandığı,

Bu kapsamda, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından, sevk öncesi inceleme uygulamasına 15 Ocak 2012 tarihi itibariyle başlanması kararının alındığı ve 15 Nisan 2012 tarihine kadar ise geçiş süresi öngörüldüğü

bildirilerek,

İhracatçılarımızın sorun yaşamaması ve zarara uğramaması için Ekonomi Bakanlığı tarafından gerekli girişimlerde bulunulduğu ve gerekli bilgi değişimi ve koordinasyonun sağlanmakta olduğu

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.