Türkçe

Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No: 06.07.2012/623

Sayı

: EGT/7809

İstanbul,06.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 14.06.2012 Tarihli ve 2012/551 sayılı sirkülerimiz.
       b) 02.07.2012 Tarihli ve 2012/604 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.07.2012 tarihli yazıda;

Irak'a ihracatta "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili olarak takip edilecek usul ve esasların daha önce bildirildiğinden bahisle,

Bu defa, Irak'a ihracatta bahse konu uygulama hakkında bilinirliğin artmasına paralel olarak konunun Meclisleri Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilerek, ihraç konusu eşyanın E-Birlik sistemine kayıtlı uygunluk belgesi aranacak GTİP'ler arasında olması durumunda beyanname onayının, ihracatçı tarafından uygunluk belgesinin veya gerekli olması durumunda uygunluk belgesinin teminine ilişkin sorumluluğun kendilerine ait olduğu yönünde taahhütnamenin verilmesi kaydıyla (sertifika veya baka bir belge ibrazına gerek olmaksızın) yapılmasının uygun görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.