Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No: 12.03.2012/254

Sayı

: EGT/3010

İstanbul,12.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 03.01.2012 Tarihli ve 2012/10 sayılı sirkülerimiz.
b) 16.01.2012 Tarihli ve 2012/61 sayılı sirkülerimiz. 
c) 03.02.2012 Tarihli ve 2012/126 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08.03.2012 tarihli yazıda;

Merkezi Irak Hükümeti tarafından uluslararası gözetim şirketleri olan SGS ve Bureau Veritas ile anlaşma imzalanarak 01 Temmuz 2011 tarihinde ithalatta sevk öncesi inceleme uygulamasının başlatıldığı; daha sonra anılan uluslararası gözetim şirketleri ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle uygulamaya ancak 15 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçildiği ve 15 Nisan 2012 tarihine kadar geçiş süreci öngörüldüğü hususlarının daha önce duyurulduğu,

Bu defa; İhracat Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısına atıfla, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim'in, 15 Nisan 2012 olarak belirlediği uygulama tarihini 15 Mart 2012 tarihine çektiği sevk öncesi inceleme uygulamasının, Kuzey Iraklı ithalatçıların talepleri neticesinde 15 Mart 2012 tarihinden itibaren daha katı olarak uygulanacağı; 15 Nisan 2012 tarihi itibariyle de kat'i uygulamaya geçileceği; ayrıca, Merkezi Irak Hükümeti uygulamasından farklı olarak adı geçen Bölgesel Yönetim tarafından başlatılacak uygulama kapsamında, uluslararası standartların kabul göreceği bilgisinin edinildiği,

Bu kapsamda Irak'a ihracatımızın en yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla 13 Mart 2012'de Gaziantep'te Ekonomi Bakanlığı tarafından, GAİB Genel Sekreterliği'nin ev sahipliğinde ve Bureau Veritas'ın katılımıyla bir toplantının düzenleneceği; bu toplantının akabinde ise, 14 Mart 2012'de Mersin'de, 15 Mart 2012'de ise Silopi'de Bureau Veritas tarafından bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinin öngörüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.