Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No:09.05.2012/453

Sayı

:EGT/5411

İstanbul,09.05.2012

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan yazıda, Irak Merkezi (Federal) Hükümeti tarafından, "sevk öncesi inceleme uygulaması”na 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle "kesin” olarak geçilmiş bulunulduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, anılan yazıda devamla, söz konusu uygulama çerçevesinde Erbil Ticaret Ataşeliğimizden alınan ve aşağıda linki verilen tarifelerden görüleceği üzere, Irak Merkezi (Federal) Hükümeti ile Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim tarafından uygulanmakta olan tarifeler arasındaki farklılığın, sabit ücretlerle ilgili olarak bahse konu İdarelerin uluslararası gözetim firmaları ile farklı sözleşmeler imzalamış olmalarından kaynaklandığı; Irak'a gönderilecek ihraç ürünleri için uygulanacak tarifenin ise malın varış yerine göre değil, giriş sınır kapısı esas alınmak suretiyle belirleneceği hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ

Genel Sekreter Yrd.

EK: Tarifeler

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
tarifeler.pdf 3.065,73 KB İndir