Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No: 18.05.2012/477

Sayı

: EGT/5757

İstanbul,18.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 09.05.2012 Tarihli ve 2012/453 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.05.2012 tarihli yazıda;

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti tarafından uygulanmaya başlanan, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim tarafından da 15 Nisan 2012 tarihine kadar ertelenen "sevk öncesi inceleme uygulaması”nın, 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Bölgesel Yönetim tarafından "kesin” olarak başlatıldığı hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle,

Bu defa; Ekonomi Bakanlığı'nın konu ile ilgili yazısına atıfta bulunularak, Habur Gümrük Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiden, bir kısım ihracatçı firmalarımızın söz konusu "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili hususlara riayet etmediği; bu nedenle hem Türkiye hem de Irak tarafındaki sınır kapılarında yığılmalar olduğu,

İhracatçılarımızın ve taşımacılık firmalarımızın sınır kapılarında mağduriyet yaşamamalarını teminen ihraç mallarını sevk etmeden önce (web sayfası: www.bureauveritas.com.tr/wps/wcm/connect/bv_tr/Local ve telefon numarası: 0216 518 40 50) ile sadece Irak'ın kuzey bölümüne gönderilecek mallar için ise SGS (web sayfası: www.tr.sgs.com/tr/home_tr_v2 ve telefon numarası 0212 368 40 00) firmalarının Türkiye ofisleriyle temasa geçerek ürünlerini belgelendirmelerinin büyük önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.