Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No: 01.06.2012/513

Sayı

: EGT/6468

İstanbul,01.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 09.05.2012 Tarihli ve 2012/453 sayılı sirkülerimiz. 
b) 18.05.2012 Tarihli ve 2012/477 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31.05.2012 tarihli yazıda;

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti tarafından başlatılan sevk öncesi inceleme uygulamasının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimince de 12 Mayıs 2012 tarihi itibariyle kat'i olarak başlatılması nedeniyle, ihracatçılarımızın ve taşımacılık firmalarımızın sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları için, ihraç mallarını göndermeden önce mutlaka Irak'ın tamamı için yetkili olan Bureau Veritas ile sadece Irak'ın kuzey bölümüne gönderilecek mallar için ise SGS ve Bureau Veritas firmalarının Türkiye ofisleriyle temasa geçerek ürünlerini belgelendirmelerinin büyük önem arz ettiği hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle,

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısına atıf yapılarak, söz konusu uygulamanın Irak'a olan ihracatımızı menfi etkilememesini teminen anılan Bakanlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Mayıs 2012 tarihinde SGS ve Bureau Veritas firmalarının yetkilileri ile Ekonomi Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda belirlenen hususlar çerçevesinde, Irak sevk öncesi inceleme uygulamasına ilişkin aşağıda yer alan konuların ihracatçı firmalarımıza bir kez daha hatırlatılmasında fayda görüldüğü

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

1. Irak tarafından Arapça etiketleme zorunluluğu getirilmiş olup, ürün adı, içeriği, kullanım kılavuzu vb. bilgilerin Arapça olması gerekmektedir. Bu kapsamda sevk öncesi imceleme uygulamasında ürünün teknik şartlarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesinin yanı sıra etiketleme kontrolleri de yapılmaktadır.

2. Kayıt aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince yapılan kontrollerde, uygulamada GTİP listesi bulunmaması nedeniyle kapsam dışı olan ürünler için de Uygunluk Sertifikası istenmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. İhracatçı firmalarımızın mağdur olmamasını teminen bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi, ihracatçıların gözetim firmalarından aldığı, ürünün kapsam dışı olduğuna ilişkin yazıların dikkate alınması ve gerektiğinde gözetim firmalarıyla temasa geçilmesi gerekmektedir.

3. Varış yeriş Merkezi Irak Yönetimi kontrolündeki bölge olan ihraç partilerinde Uygunluk Sertifikası düzenlemeye yetkili tek firma Bureau Veritas firmasıdır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin kontrolü altındaki bölgeler yapılacak ihracatta ise Bureau Veritas ve SGS gözetim firmaları Uygunluk Sertifikası düzenlemektedir. İhracatçılarca bölgesel olarak yetkilendirilmiş firmalara yapılacak başvurular zaman kaybını engelleyecek, gereksiz yoğunluğu ortadan kaldıracaktır.