Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No: 14.06.2012/551

Sayı

: EGT/6931

İstanbul,14.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 09.05.2012 Tarihli ve 2012/453 sayılı sirkülerimiz.
b) 18.05.2012 Tarihli ve 2012/477 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda;

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti tarafından uygulanmaya başlanan, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim tarafından da 15 Nisan 2012 tarihine kadar ertelenen "sevk öncesi inceleme uygulaması”nın, 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Bölgesel Yönetim tarafından "kesin” olarak başlatıldığı; diğer taraftan, bazı ihracatçı firmalarımızın söz konusu "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili hususlara riayet etmediği, bu nedenle hem Türkiye hem de Irak tarafındaki sınır kapılarında yığılmalar olduğunun tespit edildiği hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle,

Irak'a yönelik ihracatımızda sınır kapılarında yığılmaların ve buna bağlı mağduriyet ve şikayetlerin önlenmesi yönündeki tedbirler kapsamında, bu ülkeye yönelik ek'li listedeki ürünlerin ihracatında, beyannamelerin onay masasına sevk edilmesi ve "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” yaptırılarak alınacak uygunluk belgesinin ibraz edilmesi halinde beyannameye onay verilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

Ek:
Uygunluk Belgesi Aranacak Ürünler (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Urunler.pdf 3.846,87 KB İndir