Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi

Sirküler Tarih/No: 03.08.2012/697

Sayı

: EGT/8785

İstanbul,03.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.08.2012 tarihli yazıda;

1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Merkezi Irak Yönetimi tarafından sürdürülen sevk öncesi inceleme uygulamasına 12 Mayıs 2012 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim tarafından da kati olarak başlanmasıyla, Irak gümrüklerinde, yetkilendirilmiş gözetim şirketlerinden alınan Uygunluk Sertifikası aranmaya başlandığı hususuna vurgu yapılarak,

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Bureau Veritas firması yetkilisinden alınan, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim tarafından yayınlanan, denetime tabi ürünlere ilişkin güncellenmiş ek'te yer alan listenin incelenmesinden, "Evde Kullanım için Motorlar (1.5 HP'yi geçmeyen)”; "Araçlar İçin Aküler” ve "Gübreler ile Zirai İlaçlar”ın da listede yer aldığının gözlemlendiği,

Öte yandan, İhracat Genel Müdürlüğünce bahse konu firma yetkililerinden temin edilen, otomotiv ve yedek parçaların ithalatında sevk öncesi inceleme uygulamasına ilişkin duyuruların aşağıda yer aldığı; bahse konu uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgilerin, yetkilendirilmiş gözetim firmaları olan SGS ve Bureau Veritas firmalarından temin edilebileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

"1) KSQCA, motorlu araç denetiminin ve KD-ENG 01 ile ilgili duyuru uygulamasının Aralık 2012 sonuna kadar ertelenmesini kararlaştırmıştır.

2) ICIGI programının hedeflerine ulaşması ve ithal parçaların sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Otomobil, otobüs ve kamyonların kullanımında güvenlik gereksinimleriyle ilgili yedek parçalar ICIGI programına tabi olacaktır.

- Söz konusu ithal parçalar aracın asıl üreticisi veya üretici tarafından onaylanmış diğer üretici firmalar kaynaklı olmalıdır.

- İthalatçının aracın asıl üreticisinden onay alamaması durumunda; ithalatçı, asıl üreticinin belirlediği spesifikasyonlara göre parçayla ilgili tasarım planları veya teknik dokümanları temin eder ve bu doğrultuda teste tabi tutulur veya diğer üreticilerin test işlemleri söz konusu üreticilerin laboratuarlarının veya kullandıkları laboratuarların yasal gereksinimleri karşılaması durumunda kabul edilebilir.

- Aşağıdaki parçalar teste tabidir:

a. Araç lastikleri veya müştemilatının frenleme sisteminde kullanılan bakım parçaları.

b. Araçların süspansiyon sisteminde kullanılan bakım parçaları (contalar vs.)

c. Yakıt pompa sistemi ve metal veya kauçuktan yakıt boruları.

d. Araçların direksiyon sisteminde kullanılan bakım parçaları (direksiyon ve müştemilatı)

- Yukarıda belirtilen yedek parçaların kullanılmış olması durumunda ithalatı tamamıyla yasaktır. Söz konusu parçaların yenilenmiş olması durumunda ise yeni parçalarla aynı şartlara tabi tutulurlar.

- Bu parçaların etiketlenmesi hususunda ise ürün adı, üreticinin adı ve asıl üreticinin belirlediği kod numarasının belirtilmesi, araç tipinin tanımlanması, parçanın ait olduğu modelin tanımlanması ve menşe ülkenin İngilizce olarak belirtilmesi yeterlidir.

- Bu prosedür 1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girer.”

 

Ek:
Ürün Listesi (19 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Kuzey Irak Yeni Urun Listesi.pdf 329,79 KB İndir