Türkçe

Irak Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi Toplantısı / MERSİN

Sirküler Tarih/No: 20.06.2012/574

Sayı

: EGT/7196

İstanbul,20.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan 19.06.2012 tarihli yazıda;

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti tarafından uygulanmaya başlanan Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim tarafından da 15 Nisan 2012 tarihine kadar ertelenen; "sevk öncesi inceleme uygulaması”nın 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Bölgesel Yönetim tarafından "kesin” olarak başlatılmış olduğundan bahisle,

Halihazırda; Irak'ın ithalatında, iki bağımsız gözetim firması (Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd Şti. ve SGS - Supervise Gözetme Kontrol Servisleri A.Ş.) aracılığıyla "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Değerlendirme Programı”nın uygulandığı,

Bu uygulama sürecinde firmalardan Genel Sekreterliklerine intikal eden sorunları görüşmek üzere, Genel Sekreterliklerinin organizasyonunda, 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00'te Birlik Merkezlerinde AKİB Koordinatör Başkanı Sayın Adnan Ersoy ULUBAŞ başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı, TİM, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve iki gözetim firmasının yetkilileri ile üye firmaların da davet edileceği geniş katılımlı bir toplantı düzenleneceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

İletişim:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tel: 0324 325 37 37
Elektronik Ağ: http://www.akib.org.tr/