Türkçe

Irak Tarafından Gerçekleştirilen İthalat Denetimleri

Sirküler Tarih/No: 31.08.2012/780

Sayı

: EGT/9556

İstanbul,31.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 11.07.2012 Tarihli ve 635 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.08.2012 tarihli yazıda;

Irak'ın kuzeyine yapılacak ihracatta belli ürünler için hayata geçirilen sevk öncesi inceleme uygulaması çerçevesinde gözetimden muaf tutulmuş bulunan gıda ürünleri için de uygunluk belgesi talep edilmesine dair uygulamanın 01 Eylül 2012 tarihine ertelendiği hususunda daha önce malumat verildiğinden bahisle,

Bu defa, Erbil Ticaret Ataşeliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; denetim uygulamasının 31 Aralık 2012 tarihine kadar ertelendiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi