Türkçe

Irak Tarafından Gerçekleştirilen İthalat Denetimleri

Sirküler Tarih/No: 04.09.2012/789

Sayı

: EGT/9657

İstanbul,04.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 31.08.2012 Tarihli ve 780 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.09.2012 tarihli yazıda;

Irak'ın kuzeyine yapılacak ihracatta belli ürünler için hayata geçirilen sevk öncesi inceleme uygulaması çerçevesinde gözetimden muaf tutulmuş bulunan gıda ürünleri için de uygunluk belgesi talep edilmesine dair uygulamanın 31 Aralık 2012 tarihine ertelendiği hususunda daha önce malumat verildiğinden bahisle,

Bu defa; Erbil Ticaret Ataşeliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen şifahi temaslarda, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen gıda ürünleri ithalatında ülkemizde herhangi bir yetkili makam (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve bu kurumların illerdeki yetkili mercileri) tarafından verilmiş ve "Bu ürün sadece ihraç amaçlı üretilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları tarafından da kullanılmaktadır/tüketilmektedir.” ibaresini taşıyan bir belgenin talep edileceği hususunun anılan Ataşeliğe iletildiği; bununla birlikte, söz konusu belgenin ibrazı uygulamasının başlangıcına ilişkin net bir tarihin Ataşeliğimize iletilmemiş olduğu,

Söz konusu ibareyi taşıyan bir belgenin ilk defa talep edildiği; bu itibarla, ilgili kurum ve ihracatçı firmalara gerekli bildirimin yapılabilmesinin zaman alacağı ve makul bir süre için anılan belgenin istenmemesi yönünde bir talimatın gümrük kapılarına iletilmesi hususlarının yetkili makamlara iletildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi