Türkçe

Irak Tarafından Gerçekleştirilen İthalat Denetimleri Hk

Sirküler Tarih/No: 11.07.2012/635

Sayı

:EGT/7907

İstanbul,11.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Bilindiği üzere; Merkezi Irak ve Irak'ın Kuzeyine yapılacak ihracatta, belli ürünler için hayata geçirilen sevk öncesi inceleme uygulaması çerçevesinde Irak'ın kuzeyine yönelik ihracatta gözetimden muaf tutulmuş bulunan gıda ürünleri için de uygunluk belgesi talep edilmesine dair uygulamanın 15 Temmuz 2012 tarihine ertelendiği daha önceki sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konuya ilişkin olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yazıda; Erbil Ticaret Ataşeliği tarafından Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı ile 08 Temmuz 2012 tarihinde bir görüşme gerçekleştirildiği, söz konusu görüşmeye dair anılan Ataşelikten alınan yazıda, ertelemenin son bulacağı 15 Temmuz 2012 tarihinin firmaların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için yeterli olmadığı hususunun ve erteleme sürecinin makul bir tarihe uzatılmasına yönelik talebin anılan Bakanlığa iletildiği, adı geçen Bakanlıkça cevaben, denetim uygulamasının Federal Hükümetin bir tasarrufu olduğu, bununla birlikte bahse konu uygulamanın 01 Eylül 2012 tarihine kadar ertelenmesinin uygun görüldüğünün zikredildiği ve uygulama kapsamı dışında yer alan gıda ürünlerinin denetim kapsamına dahil edilmesi kararının Federal Hükümet tarafından şifahi olarak alındığının, mezkur karara ait yazılı bir metnin mevcut bulunmadığının ifade edildiği ve 01 Eylül 2012 tarihinden önce keyfiyete ilişkin bir komitenin teşekkül edeceği ve konunun yeniden değerlendirileceğinin bahse konu Bakanlık tarafından dile getirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter