Türkçe

Irak Tarafından Gerçekleştirilen İthalat Denetimleri

Sirküler Tarih/No: 06.07.2012/619

Sayı

: EGT/7777

İstanbul,06.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.07.2012 tarihli yazıda;

Merkezi Irak ve Kuzey Irak'a yapılacak ihracatta, belli ürün grupları için sevk öncesi inceleme uygulamasının hayata geçirildiğinden bahisle, söz konusu uygulamanın, Merkezi Irak hükümeti tarafından 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da muhtelif ertelemeler sonrasında kat'i olarak 12 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulamaya başlandığı, Kuzey Irak'a yönelik ihracatta gıda ürünlerinin (enerji ve sporcu içecekleri hariç) gözetim kapsamı dışında bırakıldığı,

Bununla birlikte, Erbil Ticaret Ataşeliğinin konuya ilişkin yazısına atıfla; Kuzey Irak'a yönelik ihracatta gözetimden muaf tutulmuş bulunan gıda ürünleri için de uygulama kapsamında uygunluk belgesi talep edildiğine dair ihracatçı firmaların şikayetlerine binaen keyfiyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Federal Irak Hükümeti makamları nezdinde araştırıldığı,

Yaşanan sorun sebebiyle yaklaşık 1200 TIR'ın gümrük kapılarında beklemekte olduğu hususunun ve söz konusu araçların geçişine izin verilmesine yönelik talebin Irak Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletildiği; Irak Sağlık Bakanı tarafından gözetim uygulamasının 15 Temmuz 2012 tarihine kadar ertelendiği ve gümrüklerde bekleyen araçların geçişine izin verileceği hususlarının şifahi olarak anılan Ataşeliğe iletildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.