Türkçe

Irak Vasit Valiliğinin Türk Firmalarına Daveti

Sirküler Tarih/No: 05.02.2019/68

Sayı

: 203-00813

İstanbul,05.02.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından iletilen bir Nota'ya atıfta bulunularak, Vasit Valiliği'nin, Türk şirketlerini Kut şehrinde yer alan ve Vasit Vilayeti'nde bulunan en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Dubai Alışveriş Merkezi ve benzeri tamamlanmış yatırım projelerinde perakende satış noktaları açmaya davet ettiği belirtilmektedir.

Merkezi Irak'a bağlı Bağdat, Basra, Necef ve Kerbela gibi önemli vilayetlerde yer alan büyük alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde, özellikle hazır giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin açtıkları birimlerde kendi markaları ile faaliyet göstermekte olduğu, Irak'ta anılan sektörlerde Türk malı ve hizmetinin kalite algısının yüksek olduğu, söz konusu birimlerin Irak'la ticaretimize önemli katkı sağladığının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi