Türkçe

Irak Yeni Gümrük Vergileri

Sirküler Tarih/No: 04.06.2012/611

Sayı

: EGT/7675

İstanbul,04.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.07.2012 tarihli yazıda;

Irak'ta 6 Ocak 2011 tarihinde çıkan 2010/22 sayılı Gümrük Tarife Yasası uyarınca 30 Haziran 2012 itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen "yeni gümrük vergi oranları” uygulamasının ileri bir tarihe ertelendiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter