Türkçe

Irak Yeni Gümrük Vergileri

Sirküler Tarih/No: 09.01.2018/22

Sayı

: EGT/207

İstanbul,09.01.2018


 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 8.1.2018 tarihli yazıda; Irak Bakanlar Kurulu'nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0'la %100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olduğu; vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği,

Vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden, bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10'a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla eşyanın vergisinin ise %30'a indirildiği ve konuya ilişkin hazırlanan EK'li karşılaştırma tablosunun iletildiği,

IKBY-Irak Kürk Bölgesel Yönetimi ile Merkezi Irak Hükümeti arasında, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak'a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı konumundaki Habur Sınır Kapısı'nda IKBY'nin tarifesinin, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda ise Merkezi Irak'ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edildiği; sorunun çözümünü teminen Ekonomi Bakanlığınca girişimlere devam edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Yeni Gümrük Tarife Cetveli (8 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Irak_YeniGumrukTarifeCetveli_9.1.2018.xlsx 17,44 KB İndir