Türkçe

Irak Yeni Gümrük Vergileri

Sirküler Tarih/No: 05.06.2012/524

Sayı

: EGT/6580

İstanbul,04.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01.06.2012 tarihli yazıda;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfta; 6 Ocak 2011 tarihinde çıkan 2010/22 sayılı Gümrük Tarife Yasası'nın 1 Haziran 2012 olarak belirlenen uygulama tarihinin 30 Haziran 2012 olarak yeniden belirlendiği,

2011 Yılı sonu itibariyle ülkemizin Almanya'dan sonra en önemli ikinci ihraç pazarı haline gelen ve bu konumunu 2012 yılı Ocak-Mayıs dönemi itibariyle de koruyan Irak'ın, halihazırda ülkeye ithal edilen ürünlerden gümrük vergisi yerine sadece Irak Kalkınma Konu'na aktarılmak üzere %5'lik bir harç tahsil ettiği belirtilerek,

Diğer taraftan, bir örneğine http://www.musavirlikler.gov.tr/ adresindeki "Irak” bölümünde bulunan Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin web sayfasında "Yeni Gümrük Vergi Oranları” linkinden ulaşılabilen (http://goo.gl/7OJjc) bu yeni yasa ile Harmonize Sistemine uyumlu yeni gümrük vergi listesinde yer alan gümrük tarifelerinin %5 - %50 arasında değişen oranlara çekilmekte olduğu; ayrıca, 22. Fasılda yer alan bazı ürünler için bu oranın %80'lere kadar çıktığı,

Bununla birlikte, daha önce uygulama tarihleri hariç birkaç kere ileri bir tarihe ertelenen bu yasanın 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girip girmeyeceği konusunun yakından takip edilerek, gelişmelerin ayrıca duyurulacağı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter