Türkçe

Irak'a Hayvansal Ürün İhracatı

Sirküler Tarih/No: 20.12.2012/1122

Sayı

: ARGUYG1/13981

İstanbul,20.12.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığımızın bir yazısına atfen Ekonomi bakanlığımızdan alınan bir yazıda; Erbil Başkonsolosluğumuz ile İKB tarım ve su kaynakları Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeye istinaden söz konusu yetkililer tarafından;

· Ülkemizden IKB'ye ihraç edilecek "yalnızca işlenmiş endüstriyel ürünler” için 01/01/2013 tarihinden itibaren "domuz ürünleri, GDO ile dioksin, melamin, böcek zehri, radyasyon ve hormonlu ürün bulunmadığına dair belge " talep etmeyi öngördükleri,

· Söz konusu belgelerin her nakliyat için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek olmadığı, IKB Bakanlığına gönderilecek bir yazının ilgili firmaların ihracat yapabilmesi için yeterli olacağı,

· Bahse konu uygulamanın 2012 yılı Ocak ayında başlaması gerektiği ancak uygulamadan haberdar olmayan firmaların kamyonların sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturması sonucu ve firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda uygulamanın önce Temmuz, sonra Eylül, son olarak da 2013 yılı Ocak ayına ertelendiği,

· Ülkemizden ithal edilen ürünlerden daha önce de talep edilen belgelerin (EK:I) istenmeye devam edeceği,

· IKB'ye gelen ürünlerin son kullanma tarihi dolmadan en az 30 gün önce getirilmesi şartının arandığı, daha az süresi kalan ürünlerin girmesine izin vermeyecekleri,

· İhracat konusunda Irak yasalarına bağlı olunduğu, her yıl bir koordinasyon toplantısı düzenlenerek o sene Irak'a ihraç edilecek tarım ürünlerinin ihraç aralıklarının belirlendiği, Irak'a ithal edilecek tarım ürünlerinin Irak'ta yetiştirildikleri dönemde ithalatlarının yasaklandığı, iç pazarda ürünün tükenmesi halinde ithalatının tekrar serbest bırakıldığı,

· Söz konusu koordinasyon toplantısının 2013 yılı Nisan ayında tekrar düzenleneceği,

· IKB'ye ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalarımızın öncelikle IKB Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na tescil olmaları ve ihracat öncesinde IKB Tarım ve Su kaynakları Bakanlığı'na bilgi vermeleri gerektiği,

hususlarının ifade edildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, tarafımızca, nüfusunun %99'u Müslüman olan ülkemizde domuz ürünleri içeren mamul üretiminin yaygın olmadığından cihetle, firmalarımızın doğrudan ülkemizden ihraç ettikleri gıdaların domuz ürünü içermediklerine dair belge aranmasına gerek bulunmadığının karşı tarafa hatırlatılması üzerine, IKB yetkilileri tarafından; bazı firmalarımızın Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerden satın aldıkları malların üzerine kendi etiketlerini yapıştırdıktan sonra IKB'ye ihraç ettikleri ve bu nedenle önlem almaları gerektiği hususlarının açıklandığına değinilmektedir .

Diğer taraftan, IKB Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından düzenlenen son koordinasyon toplantısında alınan karar çerçevesinde belirlenen ve hangi tarım ürünlerinin hangi tarihler arasında yasak olduğuna ilişkin belgelerin bir örneği, EK II'de yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK: 
Talep edilen belgelere ilişkin yazı örneği ve ürünlere ilişkin yazı örneği (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
YaziOrnekleri.pdf 1.580,53 KB İndir