Türkçe

Irak/Gıda Ürünleri Denetimi

Sirküler Tarih/No: 07.09.2012/802

Sayı

: EGT/9775

İstanbul,07.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.09.2012 tarihli yazıda;

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim yetkililerince,

a)Gıda ürünleri ithalatında, ürünün domuz ürünleri içermediğine, dioksin ve melamin ihtiva etmediğine ve GDO'lu olmadığına dair belgelendirme zorunluluğunun 1 Ocak 2013 tarihine kadar ertelendiği,

b)Bununla birlikte, Merkezi Irak Hükümetinin daha önceki bir kararı gereği, geçmişte olduğu gibi ithalatta,

- Süt, süt tozu, peynir, et ve etten mamul vb ürünlerde sağlık sertifikası ile veteriner sertifikası,

- Malların menşe şahadetnamesi,

- Laboratuvar analiz sonuçlarını gösteren rapor,

- Bir kamu otoritesi tarafından düzenlenen, "Bu ürün sadece ihraç amaçlı üretilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları tarafından da kullanılmaktadır/tüketilmektedir.” ibaresini taşıyan belge

ibraz edilmesinin gerekli olduğunun belirtildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi