Türkçe

Irak-Sevk Öncesi İnceleme

Sirküler Tarih/No: 04.01.2013/12

Sayı

: ARGUYG1/140

İstanbul,04.01.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM), Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen tarafımıza ulaşan bir yazıda; Kuzey Irak'ın Bölgesel Yönetimince (KIBY) yetkilendirilen uluslar arası gözetim şirketlerinden Bureau Veritas'tan alınan bilgiye istinaden KIBY tarafından 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Merkezi Irak Yönetimi'nin kapsam listesinde olan alkollü içkilerin sevk öncesi uygulama kapsamına alındığı ifade edilmektedir. Uygulamada sorunla karşılaşılmaması için denetimle yetkili şirketlerden bilgi alınmasında yarar görülmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi