Türkçe

İran Heyeti ile Yapılan Toplantı

Sirküler Tarih/No: 18.01.2013/58

Sayı

: ARGUYG1/689

İstanbul,17.01.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Akdeniz İhracatçılar birliğinden elimize ulaşan bir yazıda özetle; Adana ve Mersin'de teknik incelemelerde bulunmak üzere ülkemize gelen İran üst düzey yetkilileriyle ülkemiz Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü ve Zirai Karantina Müdürlüğü yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleştiği ve toplantıda İran makamlarınca zorunlu kılınan "Cold Treatment” uygulamasının gündeme geldiği ve bu bağlamda İran heyetine ülkemizin 1980'li yıllardan bu yana 20 Kasım-31 Mart tarihleri arasındaki hava sıcaklıkları aktarılarak bahse konu zaman diliminde havaların soğuk seyrettiği ve bu nedenle Akdeniz meyve sineğinin uçma olanağının olmadığı, dolayısıyla "Cold Treatment” uygulamasının kaldırılması gerektiğinin İran Heyetine iletildiği hususlarına değinilmektedir.

İran Tarımsal Seferberlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Bitki Koruma Kurumu Başkanı Agha Reza Fotouhi'nin söz konusu uygulamanın kaldırılması gerektiğini şifahen dile getirdiğinin belirtildiği yazıda, söz konusu durumun iki ülke Tarım Bakanlıklarının karşılıklı olarak imzalayacakları protokolden sonra yürürlüğe gireceğinin taraflarca ifade edildiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyoın Şubesi