Türkçe

İran İthalat Kısıtlamaları

Sirküler Tarih/No: 31.10.2012/954

Sayı

: EGT/11827

İstanbul,31.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.10.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından İran'a yönelik olarak uygulanan ve her geçen gün daha da ağırlaşan yaptırımların, İran'ın petrol ihracatını önemli ölçüde azaltmış olduğu ve anılan ülkenin ihracat gelirlerini olumsuz bir biçimde etkilediği; söz konusu yaptırımların, İran Merkez Bankası ve genel anlamda İran bankacılık sistemi açısından da menfi sonuçlar doğurduğu ve İran'ın petrol gelirlerinin ülkeye transferinin çok zorlaştığı,

Bu kapsamda, temel ihracat kalemi olan petrolü ihraç etme ve petrol satışından elde ettiği gelirleri ülkeye transfer etme konularında büyük güçlüklerle karşılaşılan İran'ın, döviz piyasasında kontrolü yitirdiği ve 1 Ocak 2012 tarihinde 16.500 İran Riyali'ne eşit olan 1 ABD Doları'nın, 34.850 İran Riyali'ne, 1 Ocak 2012 tarihinde 20.600 İran Riyali'ne eşit olan 1 Avro'nun ise 45.500 İran Riyali'ne eşit hale geldiği,

Yukarıda özetlenen büyük devalüasyon neticesinde, ithalatı kısıtlamaya yönelik yeni tedbirler geliştirmeye çalışan İran'ın, ek'te yer alan "İthalat İşlemlerinde Merkez Bankası Tarafından Döviz Tahsis Edilmesine Konu Ürün Listesi”ni değiştirdiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
-Döviz Mübadele Merkezince Açıklanan Döviz Kuru İşlem Yapan Bankası Listesi
-İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığınca Yayımlanan İthalata Konu Ürün Listesi (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BankaListesi_UrunListesi.pdf 3.360,82 KB İndir